Спеціальність 223 « Медсестринство», освітній ступінь - бакалавр


2 роки навчання (на основі ОР "Молодший спеціаліст")2 роки навчання (на основі ОР "Спеціаліст")

Спеціальність 223 « Медсестринство», освітній ступінь - магістр


2 роки навчання (на основі ОР "Бакалавр")

Специальность 223 «Медсестринство», образовательная степень - бакалавр


2 года обучения (на основании ОУ "Младший специалист")