Шановні колеги!

Дистанційне навчання — новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і студентом. Воно використовує сукупність технологій, що забезпечують отримання студентами основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості освоїти навчальний матеріал як у процесі навчання, так і самостійно.

Щиро сподіваємось, що дана форма навчання дозволить Вам відкрити в собі досі незвіданий потенціал того Викладача, котрий маючи міцне наукове підґрунтя знає як навчити та зацікавити студента і найважливіше - вміє привити жагу до знань!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ