Про нас

Тернопільський  державний  медичний  університет  імені. І. Я.  Горбачевського  пропонує дистанційні  програми  медсестринської  освіти  для  отримання ступеня бакалавра та  магістра медсестринства, які  забезпечать  успішну  медсестринську  кар'єру  в  сучасному  світі. Медсестринська  ступінь  допоможе  Вам  поліпшити  Ваші  практичні  навички,  дохід  і  кар'єрніперспективи.

За  останній  час  значно  розширилися  міжнародні  зв’язки  Тернопільського державного  медичного  університету  імені  І.Я.Горбачевського.  Підписано  міжурядову  угоду  між Україною  та США про  навчання  на  базі  вищих медичних  навчальних  закладів  України  іноземних студентів,  відповідно  до  якої  Тернопільський  державний  медичний  університет  визнано  базовим для  проведення  такого  навчання. В  зв’язку  з  цим  медичним  університетом  отримано  дозвіл Міністерства  охорони  здоров’я  України  та  погодження  Міністерства  освіти  України  на  підготовку викладачів  зі  спеціальності  “Сестринська справа“ "(бакалавр) для  американських  студентів  з викладацьких  кадрів  ТДМУ. 

Тернопільський  державний  медичний  університет  імені  І.Я.Горбачевського  вивчив світовий  досвід  впровадження  та  роботи  дистанційної  форми  навчання. На всіх  факультетах та кафедрах університету  створено відповідну матеріально-технічну  базу та розроблено сайт для студентів-дистанційників з усіма навчально-методичними матеріалами.

В  університеті  сформовано висококваліфікований  професорсько-викладацький  склад,  з  якого  86  відсотків  мають  наукові ступені.  Всі  викладачі,  які  залучені  до  навчального  процесу і  працюють  на  постійній  основі,  є фахівцями  відповідних  науково-педагогічних  спеціальностей. 

Програма  дистанційного  навчаннядає  Вам  можливість  отримати  медсестринську  освіту  за  зручним  для Вас  графіком  навчання,  що дозволить в  майбутньому  досягти  професійних  і кар'єрних  успіхів.

Набір на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа» на дистанційну форму здійснюється для вітчизняних громадян, які отримали диплом молодшого спеціаліста (сестринська справа, фельдшер, акушерка) чи спеціаліста (лікувальна справа) і працюють за фахом. Для іноземних громадян при вступі на дану програму необхідною умовою є наявність ліценції  RN.

Набір на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальністю 8.12010006 «Сестринська справа» на дистанційну форму здійснюється для вітчизняних та іноземних громадян, які отримали диплом бакалавра медичної сестри і працюють за фахом.

 
                                         Даньчак Світлана Володимирівна
заступник директора ННІ медсестринства
директор центру дистанційного навчання
  контактний e-mail: danchak@tdmu.edu.ua